اسکان تابستانی فرهنگیان درمدارس آذربایجان غربی صورت نمی گیرد

مهاباد-بالویز”سفیر-معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش استان،گفت:آموزش و پرورش آذربایجان غربی اسکان تابستانی فرهنگیان در مدارس را انجام

بیشتر بخوانید