مشارکت مشترکین در مدیریت مصرف برق در آذربایجان غربی افزایش یافت

مهاباد – بالویز”سفیر-مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی ، گفت : مشارکت مشترکین آذربایجان غربی در مدیریت مصرف برق

بیشتر بخوانید