بارش برف تلنگری بر مدیریت بحران مهاباد

مهاباد/بالویز/سامانه بارش زای پیش بینی شده،شهرستان مهاباد را سفید پوش کرد،اما سفید پوش شدن چهره شهر تلنگری برای مدیریت بحران

بیشتر بخوانید

کارگروه تخصصی بهداشت و درمان پیرانشهر در مدیریت بحران فصل سرما تشکیل جلسه داد

مهاباد/بالویز/کارگروه تخصصی بهداشت و درمان پیرانشهر،مدیریت بحران در راستای آمادگی در فصل سرما جهت انتقال مادران باردار تشکیل جلسه داد.

بیشتر بخوانید

انفجار گاز مایع جان ۲ کودک تکابی را گرفت

مهاباد-بالویز،سفیر-دبیر ستاد مدیریت بحران تکاب گفت: ۲ کودک عضو یک خانواده که هفته گذشته در حادثه انفجار سیلندر گاز مایع

بیشتر بخوانید