عملکرد فرمانداران و بخشداران در مدیریت بحران سیل اخیر با توجه به بضاعت موجود خوب بوده است

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گفت: بخش عمده انرژی فرمانداران و بخشداران شهرهای درگیر سیلاب معطوف به مدیریت

بیشتر بخوانید