مهر ۵, ۱۳۹۹

اکیپ درمانی نیروی زمینی ســـپاه جهت مقابلـــه با ویروس کـــرونا در شهرستان مهابــــاد  مستقر شد

مهاباد-بالویز”سفیر-فرمانده سپاه پاسداران شهرستان مهاباد ، گفت : با توجه به وضعیت کنونی شهرستان و افزایش مبتلایان به ویروس کرونا ، اکیپ درمانی نیروی زمینی …

Read More