مهر ۲, ۱۳۹۹

سازمان جهانی بهداشت درباره استفاده از ماسک در اماکن عمومی تاکید کرد

مهاباد –بالویز” سفیر” – سازمان جهانی بهداشت (WHO) بر استفاده از ماسک در جاهایی که امکان رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی وجود ندارد، تاکید کرد. به گزارش …

Read More