مهر ۱, ۱۳۹۹

خیرین تکابی بیش از ۴ میلیارد ریال در راستای مبارزه با کرونا کمک کردند

مهاباد-بالویز،سفیر-رییس شورای خیّرین سلامت تکاب گفت:خیّرین  از ابتدای اسفند سال گذشته تاکنون بیش از چهار میلیارد ریال کمک نقدی و غیرنقدی برای مبارزه با بیماری …

Read More