شهریور ۲۹, ۱۳۹۹

مجلس وضعیت بکارگیری کارگزاران بیمه کشاورزی با سابقه بیش از ۶ سال را تعیین تکلیف کرد

رئیس کارگروه بررسی طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی گفت: در صحن علنی مجلس وضعیت بکارگیری کارگزاران بیمه کشاورزی با سابقه بیش از ۶ سال …

Read More