شهریور ۳۰, ۱۳۹۹

ضرورت کاهش فاصله شناسایی زود هنگام تغییر کاربری اراضی کشاورزی

مهاباد-بالویز،سفیر-فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور بر ضرورت کاهش فاصله شناسایی زود هنگام تغییر کاربری اراضی کشاورزی و اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی …

Read More