مهر ۳, ۱۳۹۹

افزایش نرخ کرایه تاکسی در مهاباد اعلام شد

مهاباد-بالویز،سفیر-در جلســـه ســتاد تنظــیم بـــازار شــهرستان مــهاباد افزایـــش نــرخ کرایه تاکســی در این شهرستان اعلام شد به گزارش سرویس اقتصادی ،پایگاه خبری تحلیلی بالویز جـــلسه …

Read More