مهر ۲, ۱۳۹۹

طرح رویداد ملی صنایع روستا دوست اجرا می‌شود

مهاباد-بالویز،سفیر-معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد آذربایجان‌غربی،گفت:طرح رویداد ملی صنایع روستا دوست توسط حوزه معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد کشور در ۲۵ مهرماه اجرا‌ …

Read More