مهر ۴, ۱۳۹۹

ایمن سازی بیش از ۴ هزار قلاده سگ صاحبدار علیه بیماری هاری در استان آذربایجان غربی

مهاباد-بالویز”سفیر-معاون سلامت دامپزشکی استان آذربایجان غربی گفت:ایمن سازی بیش از ۴ هزار قلاده سگ صاحبدار علیه بیماری هاری در استان آذربایجان غربی طی ۳ ماهه …

Read More