مهر ۱, ۱۳۹۹

ستاد پیشگیری و مقابله با کروناویروس ،کووید ۱۹، شهرستان مهاباد اطلاعیه منتشر کرد

مهاباد – بالویز”سفیر -با توجه به افزایش آمار مبتلایان در مهاباد ،ستاد پیشگیری و مقابله با کروناویروس ،کووید ۱۹، شهرستان مهاباد اطلاعیه منتشر کرد  به …

Read More