شهریور ۳۰, ۱۳۹۹

پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان شهرداري سقزکه به مشکل روبه رو شده بود،به روز شد

مهاباد-بالویز”سفیر-شهرداری سقز با انتشار خبری اعلام کرد:پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان شهرداري سقز به روز شده است،اضافه كار سنوات گذاشته پرداخت خواهد شد به گزارش …

Read More