مهر ۱, ۱۳۹۹

بیش از ۳ هزار پرونده توسط شورای حل اختلاف ارومیه منجر به صلح شد

مهاباد-بالویز،سفیر-رئیس شوراهای حل اختلاف استان آذربایجانغربی از صلح و سازش۳۲۰۲ فقره پرونده در چهار ماهه نخست سال جاری یا وساطت اعضای شوراهای حل اختلاف شهرستان …

Read More