شهریور ۳۱, ۱۳۹۹

مهلت ارسال آثار به پنجمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاریهای شمالغرب کشور تمدید شد 

مهاباد “بالویز”سفیر- رئیس هئیت مدیره خانه مطبوعات استان اردبیل از تمدید مهلت ارسال آثار به پنجمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های شمالغرب کشور خبر داد  …

Read More