مهر ۶, ۱۳۹۹

ضرورت کاهش فاصله شناسایی زود هنگام تغییر کاربری اراضی کشاورزی

مهاباد-بالویز،سفیر-فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور بر ضرورت کاهش فاصله شناسایی زود هنگام تغییر کاربری اراضی کشاورزی و اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی …

Read More

بیش از ۲۰۰هزار هکتار زمین برای اجرای آبیاری نوین در آذربایجان غربی مستعد هستند

مهاباد-بالویز”سفیر-مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌غربی نیز گفت:۲۶۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این استان برای اجرای طرح های …

Read More

سطح سبز “مزارع چغندر قند ” آذربایجان غربی در سال زراعی مطلوب است

مهاباد-بالویز”سفیر-معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی آذربایجان‌غربی گفت:مزارع چغندر قند استان در سال زراعی جاری از سطح سبزمطلوب برخوردار هستند. به گزارش سرویس اقتصادی ،پایگاه خبری …

Read More