مهر ۶, ۱۳۹۹

تمام ادارت دولتی و بخش خصوصی موظف به رعایت پروتکل‌های بهداشتی هستند

مهاباد-بالویز”سفیر-تمام ادارت دولتی و بخش خصوصی موظف به رعایت پروتکل‌های بهداشتی هستندو نظارت جدی بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی دستگاه‌های خدمات رسان انجام می شود به …

Read More