مهر ۴, ۱۳۹۹

استقبال واحد های صنفی مهاباد در اجرای پروتکل های بهداشتی

مهاباد-بالویز”سفیر-رئیس اتاق اصناف شهرستان مهاباد،گفت:واحدهای صنفی مهاباد برای مقابله با بیماری کرونا و همچنین پیشگیری و اجرای پروتکل های استقبال کرده و واحدهایی که موارد …

Read More