شهریور ۳۰, ۱۳۹۹

مشکلات عرصه سلامت شهرستان بوکان با حضور معاون وزیر بهداشت مورد بررسی قرار گرفت

مهاباد –بالویز”سفیر ، باحضور “جان بابایی ” معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشکلات عرصه سلامت شهرستان بوکان مورد بررسی قرار گرفت  به …

Read More