مهر ۳, ۱۳۹۹

سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی بیش از سه هزار نفر نوآموز سقزی برای سالتحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹ آغاز شد

مهاباد- بالویز”سفیر-سرپرست آموزش و پرورش شهرستان سقز خبر داد:سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی ۳۴۵۰ نفر نوآموز سقزی برای سالتحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹ آغاز شده است  …

Read More