شهریور ۳۰, ۱۳۹۹

راه اندازی خانه پیشگیری و نمایشگاه دائمی پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی  در آذربایجان غربی

مهاباد- بالویز”سفیر– با همکاری آموزش و پرورش و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر؛ خانه پیشگیری و نمایشگاه دائمی پیشگیری از اعتیاد و آسیب های …

Read More

شناسایی و دستگیری ۱۸ نفر سودجو و فرصت طلب مرتبط با ساخت و سازهای غیرمجاز در بوکان

مهاباد- بالویز”سفیر”فرمانده انتظامی بوکان گفت:  ۱۸ نفر سودجو و فرصت طلب مرتبط با ساخت و سازهای غیرمجاز در بوکان شناسایی و دستگیرشدند به گزارش سرویس …

Read More