مهر ۶, ۱۳۹۹

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی درآزمون های راهنمایی و رانندگی در مهاباد

مهاباد–بالویز”سفیر– فرمانده نیروی انتظامی مهاباد،گفت:در راستای اجرای طرح پروتکل های بهداشتی،طرح فاصله گذاری اجتماعی در آزمون های راهنمایی و رانندگی در مهاباد اجرا می شود …

Read More