بیش از ۲۰ هزار تماس با اورژانس ۱۱۵ پیرانشهر

مهاباد/بالویز/مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مرزی پیرانشهر گفت:تماس با اورژانس ۱۱۵ پیرانشهر در طول ۸ ماهه در سال ۹۹

بیشتر بخوانید

کارگروه تخصصی بهداشت و درمان پیرانشهر در مدیریت بحران فصل سرما تشکیل جلسه داد

مهاباد/بالویز/کارگروه تخصصی بهداشت و درمان پیرانشهر،مدیریت بحران در راستای آمادگی در فصل سرما جهت انتقال مادران باردار تشکیل جلسه داد.

بیشتر بخوانید

زنده گیر سنجاب در پیرانشهر دستگیر شد

مهاباد/بالویز/رئیس اداره حفاظت از محیط زیست پیرانشهر گفت:ماموران حفاظت از محیط زیست این شهرستان شکارچی متخلف زنده گیر سنجاب را

بیشتر بخوانید