بارش برف تلنگری بر مدیریت بحران مهاباد

مهاباد/بالویز/سامانه بارش زای پیش بینی شده،شهرستان مهاباد را سفید پوش کرد،اما سفید پوش شدن چهره شهر تلنگری برای مدیریت بحران

بیشتر بخوانید

داس کرونا بر گردن بیماران کرونایی در مهاباد همچنان روزهای سیاه خلق می کند

داس کرونا بر گردن بیماران کرونایی در مهاباد همچنان روزهای سیاه خلق می کند به قلم رحیم بایزیدی:مدیر مسئول  مهاباد/بالویز/

بیشتر بخوانید