سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین دژ معرفی شد

مهاباد/بالویز/باحضور معاون رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان و فرماندار این شهرستان،سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین دژ معرفی شد.

بیشتر بخوانید