www.balviz.ir.سامانه های نوین آبیاری

بیش از 21 هزار هکتارسامانه های نوین آبیاری در استان کرمانشاه با حضور وزیر جهاد کشاورزی افتتاح شد

بیش از ۲۱ هزار هکتارسامانه های نوین آبیاری در استان کرمانشاه با حضور وزیر جهاد کشاورزی افتتاح شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.