www.-balviz.ir.مشترک ADSL

سه هزار مشترک ADSL در شهرستان مهاباد تا پایان سال از این خدمات بهره مند می شوند

سه هزار مشترک ADSL در شهرستان مهاباد تا پایان سال از این خدمات بهره مند می شوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.