رفتار های تعریف نشده در عصر مدرنیته ، نشان از دوران عصر جهالت است

به قلم /رحیم بایزیدی  مهاباد- بالویز( سفیر) پیشرفت تکنولوژی و در عصر مدرنیته هنوز رفتارهایی دیده می شود که بعضی

بیشتر بخوانید

طرح فاصله گذاری اجتماعی در بوکان صادر شد

مهاباد – بالویز ( سفیر) در جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا ویروس و حفظ صیانت سلامت شهروندان ، طرح

بیشتر بخوانید