دیه بانوی سردشتی تامین اعتبار دو مدرسه شد

مهاباد – بالویز – در راستای کمک به آموزش و تعلیم و تربیت و انجام اعمال حسنه ،دیه ی بانوی

بیشتر بخوانید

نانوایی های مهاباد زیر ذره بین بازرسی

مهاباد- بالویز – در جهت ارتقاء کیفیت و حوزه بهداشت نانوایی های مهاباد، زیر ذره بین بازرسان نان و آرد

بیشتر بخوانید

دستور جبران پرداخت خسارت آتش سوزی به تازه عروس سردشتی

مهاباد – بالویز – استاندار آذربایجان غربی دستور پرداخت خسارت آتش سوزی جهیزیه تازه عروس سردشتی که جهیزیه آنها به

بیشتر بخوانید